1. (a) sponge [spʌ́ndʒ]
    • スポンジで汚れを拭き取る
    • sponge off the dirt
    • スポンジで食器を洗う
    • wash dishes with a sponge
  1. スポンジケーキ(a) sponge cake
  1. スポンジボールa sponge ball