1. diesel
  1. ディーゼルエンジンa diesel engine
  1. ディーゼルカー[車]a diesel (car)
  1. ディーゼル機関車a diesel locomotive
  1. ディーゼル油diesel oil [fuel]