1. municipal management [operation]

    市営の municipal; city; city-run

  1. 市営住宅団地a municipal housing area [《英》 estate]
  1. 市営バス(路線)a municipal bus (line)