1. ((cast)) a trawl (net)
    • 底引き網で漁をする
    • trawl (for fish)
  1. 底引き網漁業fishing with a trawl; trawl [dragnet] fishery
  1. 底引き網漁船a trawler; a dragnet fishing boat