1. I 〔間道〕a bypath, a byway; 〔秘密の〕a secret path; 〔逃げ道〕a means of escape
  1. II 〔言い抜け方〕a loophole⇒ぬけあな(抜け穴)
    • loophole《法律・契約などの》