1. a yawn

  あくびする yawn; give a yawn

  • 大あくび
  • a big yawn
  • あくびをかみ殺す
  • stifle [suppress] a yawn
  • 彼の講義にはあくびが止まらなかった
  • His lecture was one big yawn.