1. algae [ǽldʒiː] ((単alga [-ɡə]));〔水草〕a waterweed
    • 海の藻
    • seaweed