• 音節OD
  • 発音òudíː
[名]ODs,OD's)(OD'd,ODed;OD'ing)((俗))=overdose
  • 音節OD
  1. Officer of the Day;Old Dutch 古(期)オランダ語;Ordnance Department 軍需品部;outside diameter 外径
  • 音節Od
  • 発音άd | ɔ́d
[間]((古))God の短縮形
  • 音節od
  • 発音άd | ɔ́d
[名]オド(◇磁気・化学作用などを説明するため,自然界に存在すると仮想された自然力)