1. 〔詩の〕(a) meter,《英》 (a) metre;〔リズム〕(a) rhythm
  1. 〔詩で〕(a) meter,《英》 (a) metre; (a) rhythm

    韻律の metrical

    韻律的 〔調子のよい〕rhythmical

    • 韻律のない詩
    • rhythmless [lame] verse
  1. 韻律学prosody